زنگ تفریح
Zange Tafrih
اطفال درحال برگزاری یک فستیوال رسانه ها در کابل بامیان و هرات میباشند
وبسایت شان را ببینید
MMCC/AECC children are making a big media festival in Kabul, Bamyan, and Herat. Visit the festival page:
Media Festival in Kabul
فستیوال رسانه ها در کابل
Afghan Children Radio
A production purely Afghan, made by children every day!
A project by:
.
For any feedback please email us: Radio@AfghanMMCC.org
Today's Program: برنامه امروز را بشنوید
برای شنیدن برنامه های رادیوی زنگ تفریح در تاریخ های جنتری کلیک کنید
To listen each of the programs just clik on the dates.
October
Sat
Sun
Mon
Tus
Wed
Trs
Fri
.
November
Sat
Sun
Mon
Tus
Wed
Trs
Fri
.
December
Sat
Sun
Mon
Tus
Wed
Trs
Fri
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
.
Supervisor Ostad Shuib Hamdard